Droga rowerowa w ul. Dolna Wilda

Nazwa zadania: 

Droga rowerowa w ul. Dolna Wilda

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Celem zadania inwestycyjnego jest budowa drogi rowerowej po zachodniej stronie ul. Dolna Wilda na odcinku od ul. Św. Jerzego do ul. Górna Wilda. Dalej ścieżka biegnie po południowej stronie ulicy górna Wilda w kierunku ulicy ul. Królowej Jadwigi.

Terminy: 
  • czerwiec 2019 r. – planowany termin wyłonienia nadzoru autorskiego
  • lipiec 2019 r. – planowany termin wyłonienia inżyniera kontraktu
  • wrzesień 2019 r. – planowany termin uzyskania ZRID oraz wyłonienia wykonawcy robót budowlanych
  • październik 2019 r. – planowany termin przekazania placu budowy
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają przygotowania do wyłonienia inżyniera kontraktu
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 07-05-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 02-08-2019