Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR

Nazwa zadania: 

Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR

Dysponent: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Rozbudowa głównej siedziby MOPR za pomocą oddzielnego budynku oraz przebudowa już istniejącego w zakresie, który wykaże opracowana inwentaryzacja i ocena stanu technicznego, jednocześnie dostosowując do obowiązujących przepisów z funkcjonalnym połączeniem z projektowaną rozbudową.

Terminy: 
  •  I kwartał 2020 – planowane zakończenie prac projektowych z uzyskaniem pozwolenia na budowę
  •  III kwartał 2020 – planowany termin wyboru i podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych
  •  IV kwartał 2021 – planowany termin zakończenia prac budowlanych
  •  I kwartał 2022 – planowany termin rozliczenia zadania
Aktualny stan realizacji: 
  • Podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych.
  • Trwa opracowywania koncepcji na rozbudowę głównej siedziby MOPR.
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 24-04-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 26-06-2019