Modernizacja centrum sportu i rekreacji przy SP 66

Nazwa zadania: 

Modernizacja centrum sportu i rekreacji przy SP 66

Dysponent: 

Urząd Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych

Ogólny opis zadania: 

Projekt zakłada modernizację terenu sportowego, jak i modernizację oraz doposażenie w nowe elementy mocno zniszczonych placów zabaw znajdujących się przy Szkole Podstawowej nr 66. W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną m.in.: boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Dodatkowo zostanie stworzony plac zabaw dla starszych dzieci, gdzie postawione zostaną zestawy sprawnościowe do ćwiczeń. Wśród nich znajdziemy siłownię zewnętrzną oraz urządzenia sprawnościowe „street workout”. Dla najmłodszych użytkowników powstanie nowy plac zabaw, a w celu zwiększenia bezpieczeństwa zamontowane zostaną  kamery monitoringu wizyjnego oraz zostanie uzupełnione oświetlenie.

Terminy: 
  • Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego: luty 2019 r.
  • Realizacja robót budowlanych: maj - listopad  2019 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania, Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady”

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 11-06-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 22-05-2019