Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8

Nazwa zadania: 

Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8

Dysponent: 

Zespół Szkół nr 8 w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

 

Zadanie obejmuje przebudowę, nadbudowę oraz termomodernizację istniejącej hali sportowej.
Obiekt do modernizacji to prostopadłościenna bryła kryta dachem kolebkowym (nad salą sportową) oraz dachem płaskim (nad częścią socjalną).
Przebudowa obiektu będzie polegać m.in. na wykonaniu dwóch ścian szczytowych hali, wymianie pokrycia dachu hali i budynku szatniowego, montażu nowej instalacji wentylacji mechanicznej  wraz z centralą NW oraz instalacji elektrycznych, a także termoizolacji ścian zewnętrznych murowanych i przeprowadzeniu robót wykończeniowych.

Terminy: 
  • planowane podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu - kwiecień / maj 2018 r.
  • planowane zakończenie robót budowlanych  - grudzień 2018 r.
Aktualny stan realizacji: 

Trwają przygotowania do ogłoszenia zapytania ofertowego na wybór Inżyniera Kontraktu.

Źródła finansowania: 

Miasto Poznań – Zespół Szkół nr 8 (ZS8/P/008)

Data publikacji: 17-04-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 17-04-2018