Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu

Nazwa zadania: 

Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu

Dysponent: 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Ogólny opis zadania: 

Celem zadania inwestycyjnego jest wykonanie renowacji elewacji i remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela usytuowanego przy ul. Działyńskich 4/5. Głównym założeniem i celem prac konserwatorskich dotyczących obiektu, będzie zabezpieczenie zabytkowego budynku przed dalszym niszczeniem pod wpływem czynników atmosferycznych oraz przywrócenie pierwotnej estetyki.

Terminy: 
  • Szczegółowy harmonogram zadania będzie możliwy do przedstawienia po uzyskaniu wyników badań geotechnicznych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwaja badania geotechniczne budynku
Źródła finansowania: 
  • Projekt dofinansowany ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania
Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 06-05-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 06-05-2019