Park rekreacji - Starołęka Mała

Nazwa zadania: 

Park rekreacji - Starołęka Mała

Dysponent: 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Ogólny opis zadania: 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla obiektu sportowo - rekreacyjnego pomiędzy ulicami Forteczną, Pstrowskiego i Okopową w Poznaniu.
Przewiduje się wykonanie oświetlonego oraz monitorowanego obiektu, wyposażonego w plac zabaw z wieloma atrakcjami, boisko do siatkówki / koszykówki z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 18x9m, boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 40x20 m oraz siłownię zewnętrzną. Część rekreacyjna parku umożliwić ma organizację wspólnych spotkań wśród mieszkańców. Planowane są również nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury.

Terminy: 
  • planowane uzyskanie pozwolenia na budowę – luty 2019 r.
  • planowane zakończenie robót budowlanych - październik 2019 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe i uzgodnienia.
Źródła finansowania: 

Miasto Poznań – Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (SP/P/031)

Data publikacji: 17-04-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 29-10-2018