Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne leśnictwa Antoninek

Dysponent: 

Zakład Lasów Poznańskich

Ogólny opis zadania: 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie na jej bazie robót budowlanych. W zakres realizacji wchodzi wykonanie pomostu na pływakach, ścieżki przez teren bagienny oraz ścieżki w koronach drzew wraz z punktem wypoczynkowo-widokowym.

Terminy: 

 

  • Lipiec 2019 r. - planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych
  • Październik 2019 r. - planowany termin zakończenia prac budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Podpisano umowę na wykonanie prac w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data publikacji: 07-11-2017
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 01-04-2019