Program Rataje-Franowo – budowa ul. Folwarcznej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na rozbudowie ulicy Folwarcznej, od
ul. Szwajcarskiej do ul. Stalowej, ul. Stalowej, na odcinku od ul. Folwarcznej do ul. Piwnej oraz przebudowę skrzyżowania ul. Stalowej, Piwnej i Kobylepole.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Termin realizacji: III/IV kw. 2018 r. -  koniec 2019 r.

Aktualny stan realizacji: 
  • Podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu
  • Ogłoszono  przetarg na roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Miasto Poznań

Załączniki: 
Autor: Tomasz Płóciniczak
Data publikacji: 18-05-2016
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 16-08-2018