Program Rataje-Franowo – budowa ul. Folwarcznej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na rozbudowie ulicy Folwarcznej, od
ul. Szwajcarskiej do ul. Stalowej, ul. Stalowej, na odcinku od ul. Folwarcznej do ul. Piwnej oraz przebudowę skrzyżowania ul. Stalowej, Piwnej i Kobylepole.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Termin realizacji: III/IV kw. 2018 r. -  koniec 2019 r.

Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
  • Przygotowywane są materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane.
Źródła finansowania: 

Miasto Poznań

Załączniki: 
Autor: Tomasz Płóciniczak
Data publikacji: 18-05-2016
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 25-05-2018