Program Rataje-Franowo – budowa ul. Folwarcznej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na rozbudowie ulicy Folwarcznej, od ul. Szwajcarskiej do ul. Stalowej, ul. Stalowej, na odcinku od ul. Folwarcznej do ul. Piwnej oraz przebudowę skrzyżowania ul. Stalowej, Piwnej i Kobylepole.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Termin realizacji: 2018 r. -  2019 r.

Aktualny stan realizacji: 

W trakcie uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych

Źródła finansowania: 

Miasto Poznań

Załączniki: 
Autor: Tomasz Płóciniczak
Data publikacji: 18-05-2016
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 13-02-2018