Przebudowa cieku Górczynka

Nazwa zadania: 

Przebudowa cieku Górczynka

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

1) Przebudowa cieku Górczynka:

odbudowa zbiornika retencyjnego mokrego poj. 15300 m3,
przebudowa (poszerzenie przekroju) koryta cieku na długości 1300 m,
budowa 2 zbiorników retencyjnych suchych,
przebudowa przepustu w ul. Opolskiej.

2) Budowa drogi dojazdowej do zbiornika w ul. Samotnej:

budowa drogi długości 192 m,
wykonanie przepustu nad ciekiem Górczynka,
rozbiórka budynku ul. Kluczborska 7,

3) Uzyskanie decyzji pozwalającej na realizację zadania:

aktualizacja dokumentacji technicznej,
aktualizacja opinii i uzgodnień,
aktualizacja podziału nieruchomości,
uzyskanie prawomocnej decyzji pozwalającej na realizację zadania.

Terminy: 
  • 10 maja 2018 r. - podpisano umowę z  wykonawcą aktualizacji dokumentacji technicznej

  • zakończenie prac projektowych – IV kw. 2019 r.

  • realizacja robót budowlanych w 2020 r

 

Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 20-11-2017
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 02-08-2019