Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Podstawowym celem inwestycji jest uzyskanie bezkolizyjnego wyjazdu karetek oraz autobusów od strony Szpitala im. J. Strusia w kierunku ul. Szwajcarskie

Poglądowa lokalizacja: tutaj

Terminy: 

 

  • lipiec 2018 r. – kompletna dokumentacja projektowa
  • sierpień 2018 r. - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę
  • II kwartał 2019 r. – planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych
     
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data publikacji: 11-04-2017
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 22-05-2019