Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Podstawowym celem inwestycji jest uzyskanie bezkolizyjnego wyjazdu karetek oraz autobusów od strony Szpitala im. J. Strusia w kierunku ul. Szwajcarskie

Poglądowa lokalizacja: tutaj

Terminy: 

Podpisanie umowy na prace projektowe: 31 maja 2017 r.
Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę:sierpień 2018 r.
Realizacja: IV kwartał  2018 r. lub II kwartał 2019 r.

Aktualny stan realizacji: 

Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data publikacji: 11-04-2017
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 08-08-2018