Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Podstawowym celem inwestycji jest uzyskanie bezkolizyjnego wyjazdu karetek oraz autobusów od strony Szpitala im. J. Strusia w kierunku ul. Szwajcarskie

Poglądowa lokalizacja: tutaj

Terminy: 

 

  • lipiec 2018 r. – kompletna dokumentacja projektowa
  • sierpień 2018 r. - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę
  • II kwartał 2019 r. – realizacja 
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej
  • Trwaja przygotowania do ogłoszenia przetargu na pełnienie fukcji Inżyniera Kontraktu 
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data publikacji: 11-04-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 05-11-2018