Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Podstawowym celem inwestycji jest uzyskanie bezkolizyjnego wyjazdu karetek oraz autobusów od strony Szpitala im. J. Strusia w kierunku ul. Szwajcarskie

Poglądowa lokalizacja: tutaj

Terminy: 

Podpisanie umowy na prace projektowe: 31 maja 2017 r.
Zakończenie prac projektowych i uzyskanie decyzji administracyjnych: kwiecień 2018 r.
Zakończenie robót budowlanych: październik 2018 r.

Aktualny stan realizacji: 

Wykonawca uzgodnił w odpowiednich jednostkach ostateczną koncepcję. Trwa jej weryfikacja, a także rozpoczęto prace nad projektem budowlanym.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data publikacji: 11-04-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 13-02-2018