W przygotowaniu

Projekt zakłada modernizację terenu sportowego, jak i modernizację oraz doposażenie w nowe elementy mocno zniszczonych placów zabaw znajdujących się przy Szkole Podstawowej nr 66. W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną m.in.: boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Dodatkowo zostanie stworzony plac zabaw dla starszych dzieci, gdzie postawione zostaną zestawy sprawnościowe do ćwiczeń. Wśród nich znajdziemy siłownię zewnętrzną oraz urządzenia sprawnościowe „street workout”. Dla najmłodszych użytkowników powstanie nowy plac zabaw, a w celu zwiększenia bezpieczeństwa zamontowane zostaną  kamery monitoringu wizyjnego oraz zostanie uzupełnione oświetlenie.

Zadanie polega na przygotowaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji do wyboru Generalnego Wykonawcy robót budowlanych dla zadania: Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka, na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ulicami Matyi i Wierzbięcice w ramach projektu „Program centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka”

Strony