Przebudowa mostu Lecha

Nazwa zadania: 

Przebudowa mostu Lecha

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na rozbiórce północnej nitki mostu Lecha oraz budowie nowego obiektu.

Terminy: 

Planowane zakończenie aktualizacji dokumentacji –  10.2017 r.
Planowane rozpoczęcie robót  - 04.2018 r.

Aktualny stan realizacji: 

Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 11-07-2017
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 03-08-2017