Przebudowa mostu Lecha

Nazwa zadania: 

Przebudowa mostu Lecha

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na rozbiórce północnej nitki mostu Lecha oraz budowie nowego obiektu.

Terminy: 

Termin zakończenia prac projektowych: 10.2017,

Termin uzyskania decyzji ZRID: 25.01.2018 r.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: II kwartał 2018.

Aktualny stan realizacji: 

Rozstrzygnięto postępowanie na wybór nadzoru autorskiego (trwa uzupełnianie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy)

Źródła finansowania: 

Środki z budżetu Miasta Poznania oraz dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ramach działania 4.2 „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego”.

Tagi: 
Data publikacji: 11-07-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 19-02-2018