Przebudowa mostu Lecha

Nazwa zadania: 

Przebudowa mostu Lecha

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na rozbiórce północnej nitki mostu Lecha oraz budowie nowego obiektu.

Terminy: 

Termin zakończenia prac projektowych: 10.2017,

Planowany termin uzyskania decyzji ZRID: 12.2017,

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: II kwartał 2018. 

Aktualny stan realizacji: 

Zaktualizowano dokumentacje projektową. Spółka jest w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej na pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 11-07-2017
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 17-11-2017