Przebudowa mostu Lecha

Nazwa zadania: 

Przebudowa mostu Lecha

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na rozbiórce północnej nitki mostu Lecha oraz budowie nowego obiektu.

Terminy: 
  • Termin zakończenia prac projektowych: 10.2017 r.
  • Termin uzyskania decyzji ZRID: 25.01.2018 r.
  • Planowany termin realizacji robót budowlanych: lipiec 2018 r. - czerwiec 2020 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • lipiec 2018 r. - planowane przekazanie placu budowy
  • trwa procedura podpisywania umowy z Wykonawcą robót budowlanych
Źródła finansowania: 

Środki z budżetu Miasta Poznania oraz dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ramach działania 4.2 „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego”.

Tagi: 
Data publikacji: 11-07-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 12-06-2018