Przebudowa Ronda Śródka – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

Nazwa zadania: 

Przebudowa Ronda Śródka – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 
  •  budowa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w poziomie jezdni,
  •  dostosowanie istniejących klatek schodowych (zejść do tunelu) do nowego układu komunikacyjnego,
  •  przebudowa sygnalizacji świetlnej
  •  zmiana organizacji ruchu
Terminy: 
  • Odbiór dokumentacji projektowej: lipiec 2018 r.
  • Przetarg na roboty budowlane: IV kwartał 2018 r.
  • Zakończenie robót budowlanych: III kwartał 2019 r.
Aktualny stan realizacji: 

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 03-07-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 25-05-2018