Przebudowa Ronda Śródka – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

Nazwa zadania: 

Przebudowa Ronda Śródka – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

- budowa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w poziomie jezdni,

- dostosowanie istniejących klatek schodowych (zejść do tunelu) do nowego układu komunikacyjnego,

- przebudowa sygnalizacji świetlnej

- zmiana organizacji ruchu

Terminy: 

- zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej – maj 2018 r.

- rozpoczęcie robót budowlanych – I kwartał 2019 r.

Aktualny stan realizacji: 

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 03-07-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 08-01-2018