Przebudowa schodów Mostu Dworcowego

Nazwa zadania: 

Przebudowa schodów Mostu Dworcowego - strona południowa w zakresie wymiany ustroju niosącego wraz z elementami wyposażenia i zabezpieczenia antykorozyjnego

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Celem zadania inwestycyjnego jest przebudowa schodów Mostu Dworcowego od strony południowej. Prace zostaną wykonane w zakresie wymiany ustroju niosącego wraz z elementami wyposażenia i zabezpieczenia antykorozyjnego.

Terminy: 
  • czerwiec 2019 r. – planowany termin wyłonienia nadzoru autorskiego
  • wrzesień 2019 r. – planowany termin wyłonienia inżyniera kontraktu
  • grudzień 2019 r. – planowany termin wyłonienia wykonawcy robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Wysłano zapytanie na pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 07-05-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 07-05-2019