Przebudowa schodów w ul. Chwiałkowskiego

Nazwa zadania: 

Przebudowa schodów w ul. Chwiałkowskiego

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na wykonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych, a następnie realizacji robót budowlanych, polegających na przebudowie schodów w pobliżu skrzyżowania ul. Chwiałkowskiego i ul. Dolna Wilda.

Terminy: 
  • lipiec 2019 r. – podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych dla ,,Remont schodów na ul. Spychalskiego”
  • lipiec 2019 r. – podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji dla ,,Przebudowy ul. Spychalskiego wraz z budową windy"
  • luty 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych dla ,,Przebudowy ul. Spychalskiego wraz z budową windy"
  • sierpień 2020 r. – rozliczenie z dysponentem
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe dla ,,Remont schodów na ul. Spychalskiego”
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 05-06-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 06-05-2019