Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu

Nazwa zadania: 

Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu - (prace projektowe + budowlane)

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

GALERIA

Zadanie polega na przebudowie układu drogowego skrzyżowania ul. Chartowo z ul. Wiatraczną oraz ul. Żegrze z ul. Bobrzańską, wraz z wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni jezdni.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną istniejące ciągi pieszych i rowerowe na obydwu skrzyżowaniach oraz wybudowane zostaną przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych przez jezdnie i torowisko tramwajowe

(wraz dostosowaniem ich do obsługi osób z ograniczoną sprawnością ruchową i dysfunkcją wzroku). Ponadto przebudowane zostaną kolizje kanalizacji deszczowej i oświetlenia.

Terminy: 
  • Termin realizacji: luty 2019 r. -  sierpień 2019 r.

Realizacja w ramach zadania : „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” – odcinek II.

Aktualny stan realizacji: 
  • podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych (w ramach GTR)
  • przekazanie placu budowy odbyło się w ramach GTR - trwaja prace budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 14-02-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 19-07-2019