Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego –Marka z Aviano – Morasko – Mateckiego

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na:

  • wydzielenie niezależnych pasów ruchu dla relacji kolizyjnych,
  • poprawa dostrzegalności oraz wprowadzenie przejść dla pieszych na wszystkich relacjach,
  • zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów,
  • likwidacja pasa dla autobusów

Poglądowa lokalizacja: pdf

Terminy: 
  • Odbiór dokumentacji projektowej: kwiecień 2019 r.
  • Przetarg na roboty budowlane: I kwartał 2019 r.
  • Zakończenie robót budowlanych: IV kwartał 2019 r.
Aktualny stan realizacji: 

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej

Źródła finansowania: 

Środki własne MP

Załączniki: 
Data publikacji: 01-03-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 06-08-2018