Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego –Marka z Aviano – Morasko – Mateckiego

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na:

  • wydzielenie niezależnych pasów ruchu dla relacji kolizyjnych,
  • poprawa dostrzegalności oraz wprowadzenie przejść dla pieszych na wszystkich relacjach,
  • zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów,
  • likwidacja pasa dla autobusów

Poglądowa lokalizacja: pdf

Terminy: 

 

  • lipiec 2017 r. – podpisanie umowy na projektowanie
  • marzec 2020 r. – planowany termin odbioru dokumentacji projektowej
  • kwiecień 2020 r. – planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej
Źródła finansowania: 
  • Środki własne MP
Załączniki: 
Data publikacji: 01-03-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 19-07-2019