Przebudowa ul. Heweliusza

Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Heweliusza

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych, a następnie realizacji robót budowlanych, związanych z przebudową ul. Heweliusza.

Terminy: 
  • czerwiec 2018 r. – wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej
  • lipiec 2018 r. - podpisanie umowy z wybraną firmą
  • zakończenie prac projektowych - II kw. 2019 r.
  • realizacja robót budowlanych - 2019 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Rozpoczęto realizację dokumentacji technicznej.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 29-05-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 11-07-2018