Przebudowa ul. Taczaka

Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Taczaka

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Celem zadania jest wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie ul. Taczaka.

Terminy: 
  • październik 2018 r. – podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu
  • grudzień 2018 r. – podpisanie umowy na pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego
  • styczeń 2019 r. - podpisanie umowy na pełnienie obowiązków nadzoru archeologicznego
  • styczeń 2019 r. – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
  • marzec 2019 r. - planowane rozpoczęcie robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Wybrano Inżyniera Kontraktu
  • Wybrano nadzór autorski
  • Wybrano nadzór archeologiczny
  • Ogłoszono przetarg na roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania 

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 19-10-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 30-01-2019