Przebudowa ul. Taczaka

Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Taczaka

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Celem zadania jest wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie ul. Taczaka.

Terminy: 
  • październik 2018 r. – podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu
  • grudzień 2018 r. – planowany termin podpisania umowy na pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego
  • styczeń/luty 2019 r. – planowany termin ogłoszenia przetarg na roboty budowlane
Aktualny stan realizacji: 
  • Wybrano Inżyniera Kontraktu.
  • Nadzó autorski został wyłoniony.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania 

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 19-10-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 05-12-2018