Przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej

Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Celem zadania inwestycyjnego jest wykonanie wariantowej koncepcji przebudowy ul. Umultowskiej, na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej. 

Terminy: 
  • luty 2019 r. – planowany termin wyłonienia wykonawcy koncepcji
  • październik 2019 r. – planowany termin wykonania koncepcji
  • grudzień 2019 r. –  planowany termin rozliczenia zadania inwestycyjnego
Aktualny stan realizacji: 
  • Przeprowadzane są rozmowy, konsultacje, warsztaty z mieszkańcami zainteresowanymi realizacją ul. Umultowskiej.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 11-02-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 06-05-2019