Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej

Nazwa zadania: 

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na:

  • wykonaniu ekspertyzy technicznej i koncepcji przebudowy wiaduktu,
  • przebudowie obiektu na podstawie wcześniej wykonanego projektu budowlanego.
Terminy: 
  • październik 2018 r. – wykonanie ekspertyzy

  • sierpień 2019 r. – wykonanie dokumentacji projektowej

  • październik 2019 r.- wrzesień 2020 r. – realizacja robót budowlanych

Aktualny stan realizacji: 
  • Do końca września 2018 r.  zostanie przekazana ekspertyza, a następnie ZDM dokona wyboru wariantu. 

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 05-06-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 13-09-2018