Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej

Nazwa zadania: 

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych, a następnie realizacji robót budowlanych, polegających na przebudowie wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej.

Terminy: 
  • październik 2018 r. - termin wykonania ekspertyzy technicznej, na podstawie której określony zostanie zakres przebudowy
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa procedura wyboru wykonawcy ekspertyzy technicznej.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 05-06-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 05-07-2018