Przystanek PST "Most Teatralny"

Nazwa zadania: 

Przystanek PST "Most Teatralny"

Dysponent: 

Zarząd Transportu Miejskiego

Ogólny opis zadania: 

Celem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest budowa docelowego przystanku Poznańskiego Szybkiego Tramwaju pn. „Most Teatralny” zlokalizowanego przy ul. Roosevelta w Poznaniu w tzw. „Dziurze Toruńskiej” przy istniejącej trasie tramwajowej łączącej os. Jana III Sobieskiego z Dworcem Zachodnim. Zaprojektowano dwa perony po 45 m każdy, zapewniające obustronną komunikację. Przystanek w stronę os. Jana III Sobieskiego wyposażono w dwie wiaty przystankowe, a w kierunku do Dworca Zachodniego w jedną. Przejścia dla pieszych sterowane będą sygnalizacją świetlną, a w obrębie infrastruktury komunikacyjnej zlokalizowano elementy naprowadzające i ostrzegawcze dla osób słabowidzących i niewidomych. Perony od siebie oraz od przylegającego terenu zostaną oddzielone balustradami. Dojście do przystanku z poziomu ulicy Roosevelta realizowane będzie za pomocą dwubiegowych schodów oraz windy osobowej zlokalizowanej w części południowo-zachodniej. Drugie dojście, czyli chodnik, zaprojektowano od strony północno-zachodniej. Całość terenu przystanku będzie oświetlona oraz wyposażona w kamery monitoringu wizyjnego. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się również dostawę i montaż trzech Tablic Informacji Pasażerskiej (TIP) oraz elementów Systemu Informacji Miejskiej z uwzględnieniem opisów w języku Braille’a.

Terminy: 

-

Aktualny stan realizacji: 

Unieważniono postępowanie przetargowe.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 20-11-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 13-06-2018