Rekreacja pod chmurką – budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

Nazwa zadania: 

Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekrecyjnej , w zakresie: Budowa siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 6 w Poznaniu przy ul. Szczepankowo 72a, na działce nr 1/23, ark. 41, obr. Kobylepole

Dysponent: 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Ogólny opis zadania: 

Celem zadania jest wybudowanie siłowni zewnętrznej z elementami street workout, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Tereny zniszczone oraz zdegradowane podczas budowy siłowni, a także tereny przyległe, zostaną zrekultywowane, a następnie obsiane odpowiednia mieszanką trawy. Projekt zakłada również nowe nasadzenia w obrębie inwestycji.

Terminy: 

Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy - październik 2017 r.

Planowane rozpoczęcie prac projektowych - III kw. 2018 r.

Aktualny stan realizacji: 

Ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy w trybie projektuj i buduj. 

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 23-11-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 04-06-2018