Remont elewacji i ogrodzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

Nazwa zadania: 

Remont elewacji i ogrodzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

Dysponent: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych, a następnie wykonaniu prac budowlanych, polegających na wyremontowaniu elewacji i ogrodzenia budynku  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Terminy: 
  • marzec 2019 r. – planowany termin wyboru wykonawcy robót budowlanych
  • grudzień 2019 r. – planowane zakończenie realizacji 1. etapu remontu
  • sierpień 2020 r. – planowane zakończenie robót remontowych
  • grudzień 2020 r. – planowany termin rozliczenia zadania
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 05-07-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 02-08-2019