Remont elewacji i ogrodzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

Nazwa zadania: 

Remont elewacji i ogrodzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

Dysponent: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych, a następnie wykonaniu prac budowlanych, polegających na wyremontowaniu elewacji i ogrodzenia budynku  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Terminy: 
  • grudzień 2018 r. – planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę
  • grudzień 2019 r. – planowane zakończenie realizacji 1. etapu remontu
  • październik 2020 r. – planowane zakończenie robót remontowych
  • grudzień 2020 r. – planowany termin rozliczenia zadania
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe.
  • Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wybór Inżyniera Kontraktu.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 05-07-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 05-11-2018