Remont elewacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

Nazwa zadania: 

Remont elewacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

Dysponent: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych, a następnie wykonaniu prac budowlanych, polegających na wyremontowaniu elewacji budynku  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Terminy: 
  • listopad 2018 r. – Pozwolenie na budowę
  • grudzień 2019 r. – zakończenie realizacji 1. etapu remontu
  • październik 2020 r. – zakończenie robót remontowych
  • grudzień 2020 r. – rozliczenie zadania
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa procedura wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowej.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 05-07-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 05-07-2018