Rozbudowa przedszkola nr 121 o trzy dodatkowe oddziały

Nazwa zadania: 

Rozbudowa przedszkola nr 121 o trzy dodatkowe oddziały

Dysponent: 

Przedszkole nr 121

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych, a następnie wykonaniu prac budowlanych, polegających na rozbudowie przedszkola nr 121 o trzy dodatkowe oddziały.

Terminy: 
  • maj 2019 r. -  planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych
  • styczeń 2020 r. – planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla nowej części
  • sierpień 2020 r. – planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla starej części
  • listopad 2020 r. – planowany termin rozliczenia zadania
Aktualny stan realizacji: 
  • W trakcie opracowywania projekt budowlany rozbudowy i przebudowy Przedszkola
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 05-07-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 05-11-2018