Rozbudowa Przedszkola nr 121 o trzy dodatkowe oddziały

Nazwa zadania: 

Rozbudowa Przedszkola nr 121 o trzy dodatkowe oddziały

Dysponent: 

Przedszkole nr 121

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych, a następnie wykonaniu prac budowlanych, polegających na rozbudowie Przedszkola nr 121 o trzy dodatkowe oddziały.

Terminy: 
  • wrzesień 2019 r. -  planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych
  • lipiec 2020 r. – planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla nowej części
  • luty 2021 r. – planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla starej części
  • II kw. 2021 r. – planowany termin rozliczenia zadania
Aktualny stan realizacji: 
  • podpisano umowę na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla przedmiotowego zadania
  • ogłoszono przetarg na Wykonawcę robót budowlanych
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 05-07-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 02-08-2019