Rozbudowa przedszkola nr 121 o trzy dodatkowe oddziały

Nazwa zadania: 

Rozbudowa przedszkola nr 121 o trzy dodatkowe oddziały

Dysponent: 

Przedszkole nr 121

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych, a następnie wykonaniu prac budowlanych, polegających na rozbudowie przedszkola nr 121 o trzy dodatkowe oddziały.

Terminy: 
  • marzec 2019 r. -  rozpoczęcie robót budowlanych
  • sierpień 2019 r. – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla nowej części
  • listopad 2019 r. – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla starej części
  • grudzień 2019 r. – rozliczenie zadania
Aktualny stan realizacji: 

Podpisano umowę na prace projektowe i nadzór autorski.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 05-07-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 09-08-2018