Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 78 - budowa przedszkola

Nazwa zadania: 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 78 - budowa przedszkola

Dysponent: 

Wydział Oświaty UMP

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na budowie budynku dla 3-odziałowego przedszkola - obiektu parterowego niepodpiwniczonego, murowanego z stropodachem gęstożebrowym. Do budynku poprowadzone zostaną osobne przyłącza mediów (prąd, woda, gaz) z osobnym olicznikowaniem.

W obiekcie przewidziano 3 sale zabaw wraz z przyległymi pomieszczeniami sanitarnymi, hol główny z pomieszczeniem szatni, pomieszczenia techniczne związane z przygotowaniem żywienia (żywienie w systemie cateringu zewnętrznego), pomieszczenie kotłowni gazowej, pomieszczenia administracyjne ( dyrektor, sekretariat, pomieszczenia socjalne, sanitarne)

Terminy: 

• marzec – maj 2019 – postępowanie na wybór Wykonawcy
• lipiec 2019 – kwiecień 2020 – roboty budowlane
• maj 2020 – zakończenie inwestycji

Aktualny stan realizacji: 

Inwestycja została wstrzymana ze względu na brak środków finansowych w budżecie miasta na rok 2017 r. Realizację zadania przeniesiono na lata 2019-2020 r.

Źródła finansowania: 

Środki wł. Miasta

Data publikacji: 12-05-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 06-11-2018