Rozbudowa ul. Koszalińskiej na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Krajeneckiej polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej

Nazwa zadania: 

Rozbudowa ul. Koszalińskiej na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Krajeneckiej polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, oświetlenia drogowego i kanału technologicznego

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Celem zadania inwestycyjnego jest wykonanie prac budowlanych polegających na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego.

Terminy: 
  • grudzień 2018 r. – wyłonienie nadzoru autorskiego
  • marzec 2019 r. – planowany termin wyłonienia inżyniera kontraktu
Aktualny stan realizacji: 

- podpisano umowę na pełnienie nadzoru autorskiego

- zadanie wstrzymane przez dysponenta

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania 

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 03-01-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 10-06-2019