Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Połabskiej, Umultowskiej, Łużyckiej, Stoińskiego i Wiechowicza

Nazwa zadania: 

Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Połabskiej, Umultowskiej, Łużyckiej, Stoińskiego i Wiechowicza

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Celem zadania inwestycyjnego jest wykonanie dróg rowerowych wzdłuż:

1)    ul. Połabskiej od ul. Lechickiej do al. Solidarności

2)    ul. Wiechowicza od ul. Umultowskiej do ul. Księcia Mieszka I

3)    ul. Stoińskiego od ul. Łużyckiej do ul. Umultowskiej

4)    ul. Łużyckej od ul. Naramowickiej do ul. Stoińskiego

5)    ul. Umultowskiej od ul. Krygowskiego do ul. Opieńskiego

6)    ul. Umultowskiej od ul. Opieńskiego do ul. Stoińskiego

7)    ul. Umultowskiej od ul. Stoińskiegio do ul. Madziarskiej

8)    ul. Umultowskiej od ul. Madziarskiej do ul. Sarmackiej)

9)    ul. Umultowskiej od ul. Sarmackiej do ul. Lechickiej

Terminy: 

•16.03.2018 r. – podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej

  • grudzień 2019 r. – wykonanie projektu budowlanego
  • styczeń 2020 r. – przygotowanie materiałów wraz z wnioskiem do wystąpienia o decyzję ZRID, OWI
  • styczeń 2020 r. – wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysów, przedmiarów STWiORB itp.
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 19-10-2017
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 05-08-2019