Wspólna koncepcja budowy ul. Ożarowskiej i ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Obodrzyckiej wraz z oświetleniem

Nazwa zadania: 

Wspólna koncepcja budowy ul. Ożarowskiej i ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Obodrzyckiej wraz z oświetleniem

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Celem zadania inwestycyjnego jest wykonanie koncepcji projektowej dla budowy ul. Ożarowskiej oraz ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem w ul. Obodrzyckiej.

Ścieżka pieszo-rowerowa na ul. Obodrzyckiej usytuowana ma zostać od skrzyżowania z ul. Warowną do skrzyżowania z ul. Kurlandzką. Dalszy przebieg ścieżki  od ulicy Obodrzyckiej prowadzi ulicą Gołężycką, przechodząc w ulicę Baranowską i  dalej aż do ronda u zbiegu ulic Sandomierskiej/Ożarowskiej/Jędrzejowskiej/Baranowskiej/ i Minikowo. Następnie planowany jest przebieg wzdłuż w ul. Ożarowskiej. Koncepcja będzie zakładać również budowę nowej ulicy Ożarowskiej od ulicy Czernichowskiej do ulicy Głuszyna. 
Z nowoprojektowanej ulicy Ożarowskiej zaprojektowana zostanie również ścieżka pieszo-rowerowa, która skręci w ulicę Głuszyna i przebiegnie, aż do skrzyżowania z ulicą Ignacego Domeyki.

Terminy: 
  • styczeń 2019 r. - podpisanie umowy z wykonawcą koncepcji projektowej
  • sierpień 2019 r. – planowany termin wykonania koncepcji projektowej
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa opracowywanie koncepcji projektowej
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 23-10-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 06-05-2019