W przygotowaniu

Zadanie polega na budowie budynku dla 3-odziałowego przedszkola - obiektu parterowego niepodpiwniczonego, murowanego z stropodachem gęstożebrowym. Do budynku poprowadzone zostaną osobne przyłącza mediów (prąd, woda, gaz) z osobnym olicznikowaniem.

W obiekcie przewidziano 3 sale zabaw wraz z przyległymi pomieszczeniami sanitarnymi, hol główny z pomieszczeniem szatni, pomieszczenia techniczne związane z przygotowaniem żywienia (żywienie w systemie cateringu zewnętrznego), pomieszczenie kotłowni gazowej, pomieszczenia administracyjne ( dyrektor, sekretariat, pomieszczenia socjalne, sanitarne)

1. Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta.
Celem realizacji Zadania Inwestycyjnego jest zapewnienie bezpiecznego i bezpośredniego dostępu do Promenady nad Jeziorem Malta od strony Chartowa i os. Lecha. Ścieżka pieszorowerowa ma zostać poprowadzona od pomnika na Polanie Harcerza do ul. Wiankowej usytuowanej wzdłuż Jeziora. Stanowić będzie bezpieczne zejście oraz zjazd na tereny przyjeziorne dla osób pieszych, rowerzystów, rolkarzy, rodziców z dziećmi w wózkach, osób niepełnosprawnych etc. - Inwestycja ma usprawnić dostęp do terenów rekreacyjnych Jeziora Malta bezpośrednio z przystanków komunikacji miejskiej bez konieczności pokonywania bariery stromych schodów.

Strony

Subskrybuj Inwestycje w przygotowaniu