W przygotowaniu

Zadanie polega na przygotowaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji do wyboru Generalnego Wykonawcy robót budowlanych dla zadania: Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka, na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ulicami Matyi i Wierzbięcice w ramach projektu „Program centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka”

Strony