W przygotowaniu

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla obiektu sportowo - rekreacyjnego pomiędzy ulicami Forteczną, Pstrowskiego i Okopową w Poznaniu.
Przewiduje się wykonanie ogrodzonego, oświetlonego oraz monitorowanego kompleksu, wyposażonego w plac zabaw z wieloma atrakcjami, boisko do siatkówki / koszykówki z nawierzchnią poliuretanową, boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 50 m x 35 m oraz siłownię zewnętrzną wraz z częścią rekreacyjną, umożliwiającą organizację wspólnych spotkań wśród mieszkańców. Planowane są również nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury w obrębie Inwestycji.

 

Zadanie obejmuje przebudowę, nadbudowę oraz termomodernizację istniejącej hali sportowej.
Obiekt do modernizacji to prostopadłościenna bryła kryta dachem kolebkowym (nad salą sportową) oraz dachem płaskim (nad częścią socjalną).
Przebudowa obiektu będzie polegać m.in. na wykonaniu dwóch ścian szczytowych hali, wymianie pokrycia dachu hali i budynku szatniowego, montażu nowej instalacji wentylacji mechanicznej  wraz z centralą NW oraz instalacji elektrycznych, a także termoizolacji ścian zewnętrznych murowanych i przeprowadzeniu robót wykończeniowych.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację Kopca Wolności w Poznaniu w zakresie  m.in. remontu drogi technicznej wejściowej na szczyt Kopca od strony zachodniej oraz platformy pośredniej północnej i szczytowej Kopca, budowa stopy fundamentowej i montaż masztu flagowego, montaż instalacji oświetlenia i iluminacji Kopca, instalacji teletechnicznych telewizji przemysłowej CCTV i kamery internetowej, a także montaż tablicy informacyjnej dot. historii i symboliki Kopca Wolności.

Zadanie polega na przebudowie układu drogowego skrzyżowania ul. Chartowo z ul. Wiatraczną oraz ul. Żegrze z ul. Bobrzańską, wraz z wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni jezdni.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną istniejące ciągi pieszych i rowerowe na obydwu skrzyżowaniach oraz wybudowane zostaną przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych przez jezdnie i torowisko tramwajowe

(wraz dostosowaniem ich do obsługi osób z ograniczoną sprawnością ruchową i dysfunkcją wzroku). Ponadto przebudowane zostaną kolizje kanalizacji deszczowej i oświetlenia.

Strony