W przygotowaniu

Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu rewitalizacja elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4  od strony ul. Szyperskiej oraz dziedzińca wewnętrznego, w tym: odkopaniu fundamentów i wykonaniu izolacji pionowej ścian zewnętrznych, czyszczeniu elewacji budynku wraz z uzupełnieniem fug, likwidacji pęknięć i wymianie 52 okien. Dodatkowo, w ramach tego samego zadania, wyremontowane zostanie podniebie, czyli wewnętrzna część sklepienia stropu podcieni od strony ulic Estkowskiego, Szyperskiej i Garbary.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego  wybudowany zostanie budynek przeznaczonego na pobyt żyraf i nosorożców z częścią przeznaczoną dla gości odwiedzających ogród zoologiczny oraz z zapleczem socjalnym, magazynowym i technicznym.

Przedmiotowy budynek będzie 2-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o dachu płaskim. W budynku zaprojektowano część przeznaczoną dla gości, która obejmuje ciąg komunikacyjny na parterze i pomieszczenia sanitarne, jak również antresolę dla zwiedzających oraz salę projekcyjną zlokalizowane na piętrze budynku. W ciągu komunikacyjnym umieszczone zostaną tablice multimedialne.

Parter budynku dostosowany będzie dla osób o ograniczonej sprawności motorycznej, poruszających się na wózkach.

Przedsięwzięcie zakłada zagospodarowanie działek przy skrzyżowaniu ulic Trockiej i Wileńskiej na cele sportowo - rekreacyjne, poprzez budowę toru rowerowego BMX Racing. Projekt obejmuje wykonanie toru rowerowego do dyscypliny olimpijskiej BMX Racing, spełniającego wymagania Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) dla organizacji imprez rangi międzynarodowej klasy „C1”. BMX Racing jest od 2008 roku konkurencją olimpijską, której historia sięga lat 60-tych. Polega na równoczesnym wyścigu 8 zawodników na specjalnie zaprojektowanym i wybudowanym torze. Uczestnicy wyposażeni w kaski i ochraniacze, rozpoczynają jazdę z bramki umieszczonej na górze startowej (rampa startowa). Długość toru wynosi 310m, a czas przejazdu oscyluje w przedziale 30-40 sekund. W skład samego toru wchodzą również obiekty rampy startowej oraz stanowiska sędziów.

Dodatkowo projektuje się modułowy rowerowy tor typu PUMPTRACK w konstrukcji drewnopodobnej.

Celem zadania inwestycyjnego jest opracowanie dokumentacji wykonawczej a następnie przeprowadzenie na jej podstawie prac budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 68. W ramach inwestycji nie tylko zostanie dobudowana sala gimnastyczna z częścią dydaktyczną ale także wyremontowany obecny budynek szkoły i przebudowane zewnętrzne instalacje – m.in. kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć cieplna oraz oświetlenie terenu. W ramach prac przewidziano również zagospodarowanie przyległego terenu.

Strony