W przygotowaniu

Celem zadania inwestycyjnego jest wykonanie koncepcji projektowej dla budowy ul. Ożarowskiej oraz ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem w ul. Obodrzyckiej.

Ścieżka pieszo-rowerowa na ul. Obodrzyckiej usytuowana ma zostać od skrzyżowania z ul. Warowną do skrzyżowania z ul. Kurlandzką. Dalszy przebieg ścieżki  od ulicy Obodrzyckiej prowadzi ulicą Gołężycką, przechodząc w ulicę Baranowską i  dalej aż do ronda u zbiegu ulic Sandomierskiej/Ożarowskiej/Jędrzejowskiej/Baranowskiej/ i Minikowo. Następnie planowany jest przebieg wzdłuż w ul. Ożarowskiej. Koncepcja będzie zakładać również budowę nowej ulicy Ożarowskiej od ulicy Czernichowskiej do ulicy Głuszyna. 
Z nowoprojektowanej ulicy Ożarowskiej zaprojektowana zostanie również ścieżka pieszo-rowerowa, która skręci w ulicę Głuszyna i przebiegnie, aż do skrzyżowania z ulicą Ignacego Domeyki.

Strony