W przygotowaniu

Zadanie polega na:

 • wydzielenie niezależnych pasów ruchu dla relacji kolizyjnych,
 • poprawa dostrzegalności oraz wprowadzenie przejść dla pieszych na wszystkich relacjach,
 • zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów,
 • likwidacja pasa dla autobusów

Poglądowa lokalizacja: pdf

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Cześnikowskiej w Poznaniu obejmująca wykonanie: nowych nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, budowę kanału deszczowego, uzupełnienie odwodnienia, budowę kanału technologicznego oraz wykonanie zieleni ulicznej.  Zostanie również wymienione oświetlenie uliczne na całym odcinku ulicy.

Poglądowa lokalizacja: pdf

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa budowa trasy tramwajowej od pętli „Wilczak”, zlokalizowanej u zbiegu ulic Słowiańska / Szelągowska / Naramowicka do przystanku końcowego „Błażeja”, usytuowanego na obszarze Naramowic, pomiędzy ul. Bolka i Błażeja. Przebieg trasy zaplanowano w następujący sposób:

 • Pętla Wilcza – ul. Lechicka – wzdłuż ul. Naramowickiej, po jej zachodniej stronie
 • ul. Naramowicka / Lechicka – skrzyżowanie bezkolizyjne, wiadukt tramwajowy
 • ul. Lechicka – Błażeja - wzdłuż tzw. ul. Nowa Naramowicka, po jej zachodniej stronie

W powiązaniu do budowy trasy tramwajowej, planowana jest również modernizacja / remont ul. Naramowickiej w zakresie Serbska – Lechicka, przebudowa skrzyżowania ul. Naramowicka / Lechicka oraz budowa ul. Nowa Naramowicka, która zostanie włączona do istniejącej Naramowickiej łącznikiem stanowiącym fragment ul. Nowa Stoińskiego. Integralną częścią powyższego zadania inwestycyjnego będzie również, przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej jak również odpowiednio do istniejącej dzisiaj sytuacji w terenie, modernizacja obecnej lub budowa nowej infrastruktury rowerowej.

 

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa budowa trasy tramwajowej od pętli „Wilczak” zlokalizowanej u zbiegu ulic Słowiańska / Szelągowska / Naramowicka do skrzyżowania ul. Garbary / ul. Estkowskiego. Przebieg trasy zaplanowano w ciągu ul. Szelągowskiej oraz ul. Garbary.

W powiązaniu do budowy trasy tramwajowej, planowana jest również:

 • modernizacja / remont ul. Szelągowskiej,
 • przebudowa skrzyżowania ul. Szelągowskiej z ul. Armii Poznań oraz ulic przyległych w zakresie niezbędnym
 • przebudowa wiaduktu kolejowego stacji Poznań Garbary .
 • Integralną częścią powyższego zadania inwestycyjnego będzie również, przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej jak również odpowiednio do istniejącej dzisiaj sytuacji w terenie, modernizacja obecnej lub budowa nowej infrastruktury rowerowej.

 

Cel inwestycji:

Dodatkowe roboty budowlane i renowacyjne, w tym:

 • podstawowa renowacja kazamatów Kaponiery Kolejowej zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • instalacja na całym węźle dodatkowych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, między innymi: plany tyflograficzne, linie prowadzące, guzy (piny) – pola uwagi/ostrzegawcze, oznaczenia brajlowskie)
 • przebudowa tymczasowego przystanku na trasie PST znajdującego się w rejonie Mostu Tatralnego.

  Poglądowy zakres prac: tutaj

Strony

Subskrybuj Inwestycje w przygotowaniu