W przygotowaniu

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla obiektu sportowo - rekreacyjnego pomiędzy ulicami Forteczną, Pstrowskiego i Okopową w Poznaniu.
Przewiduje się wykonanie ogrodzonego, oświetlonego oraz monitorowanego kompleksu, wyposażonego w plac zabaw z wieloma atrakcjami, boisko do siatkówki / koszykówki z nawierzchnią poliuretanową, boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 50 m x 35 m oraz siłownię zewnętrzną wraz z częścią rekreacyjną, umożliwiającą organizację wspólnych spotkań wśród mieszkańców. Planowane są również nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury w obrębie Inwestycji.

 

Zadanie obejmuje przebudowę, nadbudowę oraz termomodernizację istniejącej hali sportowej.
Obiekt do modernizacji to prostopadłościenna bryła kryta dachem kolebkowym (nad salą sportową) oraz dachem płaskim (nad częścią socjalną).
Przebudowa obiektu będzie polegać m.in. na wykonaniu dwóch ścian szczytowych hali, wymianie pokrycia dachu hali i budynku szatniowego, montażu nowej instalacji wentylacji mechanicznej  wraz z centralą NW oraz instalacji elektrycznych, a także termoizolacji ścian zewnętrznych murowanych i przeprowadzeniu robót wykończeniowych.

Zadanie polega na przebudowie układu drogowego skrzyżowania ul. Chartowo z ul. Wiatraczną oraz ul. Żegrze z ul. Bobrzańską, wraz z wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni jezdni.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną istniejące ciągi pieszych i rowerowe na obydwu skrzyżowaniach oraz wybudowane zostaną przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych przez jezdnie i torowisko tramwajowe

(wraz dostosowaniem ich do obsługi osób z ograniczoną sprawnością ruchową i dysfunkcją wzroku). Ponadto przebudowane zostaną kolizje kanalizacji deszczowej i oświetlenia.

Celem zadania jest wybudowanie siłowni zewnętrznej z elementami street workout, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Tereny zniszczone oraz zdegradowane podczas budowy siłowni, a także tereny przyległe, zostaną zrekultywowane, a następnie obsiane odpowiednia mieszanką trawy. Projekt zakłada również nowe nasadzenia w obrębie inwestycji.

Celem zadania jest wybudowanie trzech zintegrowanych węzłów przesiadkowych, umożliwiających dogodną zmianę środka  transportu, które będą łączyły transport kolejowy, autobusowy, tramwajowy, samochodowy, motocyklowy, rowerowy i pieszy. Projekt obejmuje budowe nowych, utwardzonych nawierzchni placów/zatok parkingowych o łącznej pojemności 207 miejsc postojowych, w tym 10 miejsc dla użytkowników niepełnosprawnych, w następujących lokalizacjach:

Strony