W przygotowaniu

Zadanie inwestycyjne dotyczy przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych 6 placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania:

  • Zespół Szkół Łączności
  • Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN
  • Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
  • Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej
  • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. J. Korczaka
  • Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych

Zakres prac obejmuje m.in. prace związane z dociepleniem stropodachu, ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji centralnego ogrzewania.

Projekt zakłada modernizację terenu sportowego, jak i modernizację oraz doposażenie w nowe elementy mocno zniszczonych placów zabaw znajdujących się przy Szkole Podstawowej nr 66. W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną m.in.: boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Dodatkowo zostanie stworzony plac zabaw dla starszych dzieci, gdzie postawione zostaną zestawy sprawnościowe do ćwiczeń. Wśród nich znajdziemy siłownię zewnętrzną oraz urządzenia sprawnościowe „street workout”. Dla najmłodszych użytkowników powstanie nowy plac zabaw, a w celu zwiększenia bezpieczeństwa zamontowane zostaną  kamery monitoringu wizyjnego oraz zostanie uzupełnione oświetlenie.

Strony