W przygotowaniu

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę oraz przebudowę ciągu rowerowego po obu stronach rzeki Warty.

Najdłuższy nowy odcinek Wartostrady,  o długości prawie 1,3 km, połączy  most Królowej Jadwigi z parkiem w Starym Korycie Warty. Dwie pozostałe trasy połączą ulice Czartoria i Chwaliszewo oraz poprowadzą pieszych i rowerzystów przy Bramie Poznania ICHOT, tuż nad Cybiną, aby ominąć kolizję z wejściem do Bramy.

Nowe odcinki, podobnie jak te już istniejące, zostaną wyposażone w oświetlenie, monitoring oraz elementy małej architektury. Powstaną także punkty zliczania rowerów z pętlą indukcyjną. Zostaną utworzone na odcinkach łączących most Rocha z ul. Czartoria oraz most Królowej Jadwigi z mostem Przemysła I. Mają dostarczyć dane, które pozwolą oszacować celowość realizacji kolejnych inwestycji związanych z rozbudową sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Poznaniu. W rejonie Mostu Rocha, Mostu Chrobrego oraz Dworca Garbary powstaną też trzy zadaszone, monitorowane parkingi typu B+R dla 36 rowerów.

Zadanie inwestycyjne dotyczy przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych 6 placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania:

  • Zespół Szkół Łączności
  • Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN
  • Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
  • Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej
  • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. J. Korczaka
  • Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych

Zakres prac obejmuje m.in. prace związane z dociepleniem stropodachu, ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji centralnego ogrzewania.

Strony