W przygotowaniu

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowe zaprojektowanie i budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybinką pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem z wykorzystaniem elementów mostu kolejowego ze Starołęki

Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej z elementami rozwiązań technicznych dla węzłów Wola i Koszalińska z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z definicji „Węzłów Integracji”. Zadanie ze względu na specyfikę zamówień publicznych zostało podzielone na tzw.  dwa główne „Obszary” inwestycyjne:

I. „Obszar B i C” – Węzeł Koszalińska i odcinek łączący Obszar A i Obszar B

a) Rejon 1 (B1) – węzeł drogowy Lutycka / Koszalińska;
b) Rejon 2 (B2) – skrzyżowanie linii kolejowej nr 354 z DK92 (ul. Lutycką);
c) Rejon 3 (B3) – planowany węzeł Lutycka / Jasielska / Al. Solidarności wraz przedłużeniem Al.  Solidarności;
d) Obszar C - odcinek łączący Obszar A i Obszar B

II. „Obszar A” - Węzeł Wola

a) Rejon 1 (A1) – skrzyżowanie linii kolejowej nr 351 z DK92 (ul. Lutycką);
b) Rejon 2 (A2) – istniejący węzeł drogowy Lutycka / Dąbrowskiego;
c) Rejon 3 (A3) – fragment planowanej tzw. III ramy komunikacyjnej na południe od w/w węzła.

Poglądowa lokalizacja (pdf): tutaj

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy obecnego ciągu komunikacyjnego na skrzyżowaniu Kurlandzkiej/Wiatracznej/Bobrzańskiej

Lokalizacja (pdf) TUTAJ

Strony

Subskrybuj Inwestycje w przygotowaniu