W przygotowaniu

Zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla tej inwestycji, do obecnego budynku szkoły dobudowane będzie:

 • skrzydło dydaktyczne od strony ul. Sarmackiej obejmujące korytarz oraz cztery sale dydaktyczne. 
 • do części południowej dobudowane zostanie skrzydło obejmujące salę dydaktyczną oraz salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowym oraz zespołem boisk zewnętrznych w nawierzchni syntetycznej, tartanowej.

Szacowana pow. dobudowy: 950m2

Ponadto inwestycja obejmuję również:

 • roboty modernizacyjne starego budynku ( wykonanie nowego dachu budynku wraz z pokryciem papowym),
 • adaptacja sali dydaktycznej na węzeł sanitarny 
 • wykonanie dodatkowych ścian nośnych dzielących sale instalacji logicznych 
 • wykonanie nowych tynków, posadzek
 • wymiana stolarki drzwiowej 
 • wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych.

Powierzchnia budynku objęta modernizacją: 1040 m2

Zgodnie z życzeniem dysponenta projektowana sala gimnastyczna będzie miała:   

 • boisko o wymiarach minimum 24x18m ( możliwość podziału sali na dwie o wymiarach 12x18 m),
 • 4 zespoły szatniowe z zapleczem sanitarnym
 • pomieszczenie trenera z zapleczem sanitarnym
 • magazyn
 • pomieszczenie techniczne

Dodatkowo przewidziano łącznik komunikacyjny pomiędzy starym budynkiem szkoły a nowym. Obiekt będzie przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Ogrzewanie z nowoprojektowanej kotłowni gazowej. Z uwagi na zwiększone gabaryty całej szkoły przewidziano utwardzone drogi dojazdowe dla straży pożarnej.

Szacowana pow. użytkowa: 850m2

Zakres podstawowy:

 • przebieg tunelu - równolegle do osi dzisiejszej ul. Grunwaldzkiej po jej północno zachodniej stronie (logistyka budowy – ciągłość ruchu)
 • tunel drogowy o przekroju jednojezdniowym  (z wyniesioną półką dla pieszych i rowerzystów)
 • skrzyżowania jednopoziomowe po obu stronach tunelu z priorytetem dla komunikacji publicznej
 • całość węzła dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

W ramach zadania:

 • budowa parkingu typu Park & Ride (zbliżenie do peronu PKP kierunek Poznań)
 • budowa parkingu typu Park & Bike (zbliżenie do peronu PKP kierunek Poznań)
 • budowa pętli autobusowej w rejonie parkingu i peronu PKP (z dojazdem od skrzyżowania z ul. Wołczyńską)
 • zintegrowana infrastruktura pieszo - rowerowa

Funkcjonalność

 • skrzyżowanie bezkolizyjne z Trasą Kolejową E20
 • konsolidacja różnych środków transportu w jednym miejscu + parkingi
 • optymalizacja układu linii autobusowych
 • skrócenie czasu przejazdu do centrum Poznania z wykorzystaniem komunikacji kolejowej

Strony

Subskrybuj Inwestycje w przygotowaniu