W przygotowaniu

1. Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta.
Celem realizacji Zadania Inwestycyjnego jest zapewnienie bezpiecznego i bezpośredniego dostępu do Promenady nad Jeziorem Malta od strony Chartowa i os. Lecha. Ścieżka pieszorowerowa ma zostać poprowadzona od pomnika na Polanie Harcerza do ul. Wiankowej usytuowanej wzdłuż Jeziora. Stanowić będzie bezpieczne zejście oraz zjazd na tereny przyjeziorne dla osób pieszych, rowerzystów, rolkarzy, rodziców z dziećmi w wózkach, osób niepełnosprawnych etc. - Inwestycja ma usprawnić dostęp do terenów rekreacyjnych Jeziora Malta bezpośrednio z przystanków komunikacji miejskiej bez konieczności pokonywania bariery stromych schodów.

Zadanie polega na:

  • wydzielenie niezależnych pasów ruchu dla relacji kolizyjnych,
  • poprawa dostrzegalności oraz wprowadzenie przejść dla pieszych na wszystkich relacjach,
  • zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów,
  • likwidacja pasa dla autobusów
  • zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Stróżyńskiego i Mateckiego

Poglądowa lokalizacja: pdf

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa budowa trasy tramwajowej od pętli „Wilczak”, zlokalizowanej u zbiegu ulic Słowiańska / Szelągowska / Naramowicka do przystanku końcowego „Błażeja”, usytuowanego na obszarze Naramowic, pomiędzy ul. Bolka i Błażeja. Przebieg trasy zaplanowano w następujący sposób:

  • Pętla Wilcza – ul. Lechicka – wzdłuż ul. Naramowickiej, po jej zachodniej stronie
  • ul. Naramowicka / Lechicka – skrzyżowanie bezkolizyjne, wiadukt tramwajowy
  • ul. Lechicka – Błażeja - wzdłuż tzw. ul. Nowa Naramowicka, po jej zachodniej stronie

W powiązaniu do budowy trasy tramwajowej, planowana jest również modernizacja / remont ul. Naramowickiej w zakresie Serbska – Lechicka, przebudowa skrzyżowania ul. Naramowicka / Lechicka oraz budowa ul. Nowa Naramowicka, która zostanie włączona do istniejącej Naramowickiej łącznikiem stanowiącym fragment ul. Nowa Stoińskiego. Integralną częścią powyższego zadania inwestycyjnego będzie również, przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej jak również odpowiednio do istniejącej dzisiaj sytuacji w terenie, modernizacja obecnej lub budowa nowej infrastruktury rowerowej.

 

Strony

Subskrybuj Inwestycje w przygotowaniu