W przygotowaniu

Zadanie polega na:

  • wydzielenie niezależnych pasów ruchu dla relacji kolizyjnych,
  • poprawa dostrzegalności oraz wprowadzenie przejść dla pieszych na wszystkich relacjach,
  • zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów,
  • likwidacja pasa dla autobusów

Poglądowa lokalizacja: pdf

Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej z elementami rozwiązań technicznych dla ul. Lutyckiej. Zadanie ze względu na specyfikę zamówień publicznych zostało podzielone na tzw. dwa główne obszary inwestycyjne tj. "Węzeł Koszalińska" i "Węzeł Wola"

Spółka wykonuje analizę przekroju drogowego węzła "Koszalińska" znajdującego się obszarowo na odcinku od ul. Nowe al. Solidarności"do obecnego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Koszalińskiej, z uwzględnieniem nowoprojektowanego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lutyckiej, nad linią kolejową nr 354 relacji Poznań-Piła.

Wyniki analizy pozwolą określić docelowy przekrój ul. Lutyckiej, od wiaduktu "Koszlińska" do przejazdu kolejowego na "Woli" przez linię kolejową nr 351 oraz kształt tego węzła.

Poglądowa lokalizacja (pdf): tutaj

Strony