W przygotowaniu

Zadanie inwestycyjne dotyczy prac termomodernizacyjnych 7 placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania:

 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu im. Juliana Tuwima
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów
 • Szkoła Podstawowa nr 61
 • Szkoła Podstawowa nr 22
 • Szkoła Podstawowa nr 46
 • Szkoła Podstawowa nr 70 im. Mikołaja Kopernika”

W ramach przedmiotowej inwestycji realizowane będą m.in. prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej oraz sanitarnej.  

Zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla tej inwestycji, do obecnego budynku szkoły dobudowane będzie:

 • skrzydło dydaktyczne od strony ul. Sarmackiej obejmujące korytarz oraz cztery sale dydaktyczne. 
 • do części południowej dobudowane zostanie skrzydło obejmujące salę dydaktyczną oraz salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowym oraz zespołem boisk zewnętrznych w nawierzchni syntetycznej, tartanowej.

Szacowana pow. dobudowy: 950m2

Ponadto inwestycja obejmuję również:

 • roboty modernizacyjne starego budynku ( wykonanie nowego dachu budynku wraz z pokryciem papowym),
 • adaptacja sali dydaktycznej na węzeł sanitarny 
 • wykonanie dodatkowych ścian nośnych dzielących sale instalacji logicznych 
 • wykonanie nowych tynków, posadzek
 • wymiana stolarki drzwiowej 
 • wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych.

Powierzchnia budynku objęta modernizacją: 1040 m2

Projektowana sala gimnastyczna będzie miała:   

 • boisko o wymiarach minimum 24x18m ( możliwość podziału sali na dwie o wymiarach 12x18 m),
 • 4 zespoły szatniowe z zapleczem sanitarnym
 • pomieszczenie trenera z zapleczem sanitarnym
 • magazyn
 • pomieszczenie techniczne

Dodatkowo przewidziano łącznik komunikacyjny pomiędzy starym budynkiem szkoły a nowym. Obiekt będzie przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Ogrzewanie z nowoprojektowanej kotłowni gazowej. Z uwagi na zwiększone gabaryty całej szkoły przewidziano utwardzone drogi dojazdowe dla straży pożarnej.

Szacowana pow. użytkowa: 850m2

Strony