W przygotowaniu

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa budowa trasy tramwajowej od pętli „Wilczak” zlokalizowanej u zbiegu ulic Słowiańska / Szelągowska / Naramowicka do skrzyżowania ul. Garbary / ul. Estkowskiego. Przebieg trasy zaplanowano w ciągu ul. Szelągowskiej oraz ul. Garbary.

W powiązaniu do budowy trasy tramwajowej, planowana jest również:

  • modernizacja / remont ul. Szelągowskiej,
  • przebudowa skrzyżowania ul. Szelągowskiej z ul. Armii Poznań oraz ulic przyległych w zakresie niezbędnym
  • przebudowa wiaduktu kolejowego stacji Poznań Garbary .
  • Integralną częścią powyższego zadania inwestycyjnego będzie również, przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej jak również odpowiednio do istniejącej dzisiaj sytuacji w terenie, modernizacja obecnej lub budowa nowej infrastruktury rowerowej.

 

Cel inwestycji:

Dodatkowe roboty budowlane i renowacyjne, w tym:

  • podstawowa renowacja kazamatów Kaponiery Kolejowej zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  • instalacja na całym węźle dodatkowych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, między innymi: plany tyflograficzne, linie prowadzące, guzy (piny) – pola uwagi/ostrzegawcze, oznaczenia brajlowskie)
  • przebudowa tymczasowego przystanku na trasie PST znajdującego się w rejonie Mostu Tatralnego.

    Poglądowy zakres prac: tutaj

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowe zaprojektowanie i budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybinką pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem z wykorzystaniem elementów mostu kolejowego ze Starołęki

Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej z elementami rozwiązań technicznych dla ul. Lutyckiej. Zadanie ze względu na specyfikę zamówień publicznych zostało podzielone na tzw. dwa główne obszary inwestycyjne tj. "Węzeł Koszalińska" i "Węzeł Wola"

Spółka wykonuje analizę przekroju drogowego węzła "Koszalińska" znajdującego się obszarowo na odcinku od ul. Nowe al. Solidarności"do obecnego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Koszalińskiej, z uwzględnieniem nowoprojektowanego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lutyckiej, nad linią kolejową nr 354 relacji Poznań-Piła.

Wyniki analizy pozwolą określić docelowy przekrój ul. Lutyckiej, od wiaduktu "Koszlińska" do przejazdu kolejowego na "Woli" przez linię kolejową nr 351 oraz kształt tego węzła.

Poglądowa lokalizacja (pdf): tutaj

Strony

Subskrybuj Inwestycje w przygotowaniu