W przygotowaniu

1. Ścieżka piesza łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta.
Celem realizacji Zadania Inwestycyjnego jest zapewnienie bezpiecznego i bezpośredniego dostępu do Promenady nad Jeziorem Malta od strony Chartowa i os. Lecha. Ścieżka piesza ma zostać poprowadzona od pomnika na Polanie Harcerza do ul. Wiankowej usytuowanej wzdłuż Jeziora i stanowić będzie bezpieczne zejście na tereny przyjeziorne. Inwestycja ma usprawnić dostęp do terenów rekreacyjnych Jeziora Malta bezpośrednio z przystanków komunikacji miejskiej bez konieczności pokonywania bariery stromych schodów.

Zadanie polega na:

  • wydzielenie niezależnych pasów ruchu dla relacji kolizyjnych,
  • poprawa dostrzegalności oraz wprowadzenie przejść dla pieszych na wszystkich relacjach,
  • zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów,
  • likwidacja pasa dla autobusów

Poglądowa lokalizacja: pdf

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa budowa trasy tramwajowej od pętli „Wilczak” zlokalizowanej u zbiegu ulic Słowiańska / Szelągowska / Naramowicka do skrzyżowania ul. Garbary / ul. Estkowskiego. Przebieg trasy zaplanowano w ciągu ul. Szelągowskiej oraz ul. Garbary.

W powiązaniu do budowy trasy tramwajowej, planowana jest również:

  • modernizacja / remont ul. Szelągowskiej,
  • przebudowa skrzyżowania ul. Szelągowskiej z ul. Armii Poznań oraz ulic przyległych w zakresie niezbędnym
  • przebudowa wiaduktu kolejowego stacji Poznań Garbary .
  • Integralną częścią powyższego zadania inwestycyjnego będzie również, przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej jak również odpowiednio do istniejącej dzisiaj sytuacji w terenie, modernizacja obecnej lub budowa nowej infrastruktury rowerowej.

 

Cel inwestycji:

Strony