W przygotowaniu

Zadanie przekazane do realizacji na bazie wykonanej na zalecenie ZDM dokumentacji projektowej obejmuje rozbudowę ulicy Kolejowej na odcinku od ulicy Klaudyny Potockiej do ulicy Gąsiorowskich w Poznaniu. Realizacja przedsięwzięcia jest niezbędna dla poprawienia warunków bezpieczeństwa na drodze. Zwiększona zostanie przepustowości, oraz nastąpi poprawa życia mieszkańców w sąsiedztwie planowanej inwestycji głownie ze względu na redukcję hałasu po zmianie nawierzchni jezdni, oraz w związku z rewitalizacją zieleni.

Lokalizacja (pdf): tutaj

  1. Głównym celem projektu jest wykonanie dwuwariantowej koncepcji architektonicznej dwóch budynków mieszkalnych (w tym jeden z dodatkową  funkcją administracyjną) oraz koncepcji zagospodarowania terenu: I wariant – obiekt jednokondygnacyjny; II wariant – obiekt dwukondygnacyjny;
  2. Wykonanie analizy porównawczej obu wariantów;
  3. Opracowanie analizy finansowo-rzeczowej inwestycji.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Strony

Subskrybuj Inwestycje w przygotowaniu