W przygotowaniu

Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej z elementami rozwiązań technicznych dla ul. Lutyckiej. Zadanie ze względu na specyfikę zamówień publicznych zostało podzielone na tzw. dwa główne obszary inwestycyjne tj. "Węzeł Koszalińska" i "Węzeł Wola"

Spółka wykonuje analizę przekroju drogowego węzła "Koszalińska" znajdującego się obszarowo na odcinku od ul. Nowe al. Solidarności"do obecnego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Koszalińskiej, z uwzględnieniem nowoprojektowanego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lutyckiej, nad linią kolejową nr 354 relacji Poznań-Piła.

Wyniki analizy pozwolą określić docelowy przekrój ul. Lutyckiej, od wiaduktu "Koszlińska" do przejazdu kolejowego na "Woli" przez linię kolejową nr 351 oraz kształt tego węzła.

Poglądowa lokalizacja (pdf): tutaj

Głównym celem zadania jest  budowa obiektu Domu Pomocy Społecznej nr 1 zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Żołnierzy Wyklętych.
Zakres budowy obejmuje wykonanie  ukształtowania i uzbrojenia terenu, wykonanie robót drogowych, wykonanie robót budowlanych – konstrukcyjnych i architektonicznych, wykonanie instalacji wewnętrznych i wyposażenie budyndynku, 

 

Strony