W przygotowaniu

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa budowa trasy tramwajowej od pętli „Wilczak” zlokalizowanej u zbiegu ulic Słowiańska / Szelągowska / Naramowicka do skrzyżowania ul. Garbary / ul. Estkowskiego. Przebieg trasy zaplanowano w ciągu ul. Szelągowskiej oraz ul. Garbary.

W powiązaniu do budowy trasy tramwajowej, planowana jest również:

  • modernizacja / remont ul. Szelągowskiej,
  • przebudowa skrzyżowania ul. Szelągowskiej z ul. Armii Poznań oraz ulic przyległych w zakresie niezbędnym
  • przebudowa wiaduktu kolejowego stacji Poznań Garbary .
  • Integralną częścią powyższego zadania inwestycyjnego będzie również, przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej jak również odpowiednio do istniejącej dzisiaj sytuacji w terenie, modernizacja obecnej lub budowa nowej infrastruktury rowerowej.

 

Cel inwestycji:

Strony