W przygotowaniu

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej dla remontu ulicy Palacza na odcinku od ul. Promienistej do ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu, a następnie na wykonaniu robót budowlanych. Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie Miasta zakłada się realizację inwestycji etapowo. Przebudowa  ulicy Palacza ma zostać wykonana w oparciu o standardy przyjęte przy realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Promienista- Palacza”.

Lokalizacja (pdf): TUTAJ

Strony