W przygotowaniu

Zadanie przekazane do realizacji na bazie wykonanej na zalecenie ZDM dokumentacji projektowej obejmuje rozbudowę ulicy Kolejowej na odcinku od ulicy Klaudyny Potockiej do ulicy Gąsiorowskich w Poznaniu. Realizacja przedsięwzięcia jest niezbędna dla poprawienia warunków bezpieczeństwa na drodze. Zwiększona zostanie przepustowości, oraz nastąpi poprawa życia mieszkańców w sąsiedztwie planowanej inwestycji głownie ze względu na redukcję hałasu po zmianie nawierzchni jezdni, oraz w związku z rewitalizacją zieleni.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Głównym celem zadania jest  budowa obiektu Domu Pomocy Społecznej nr 1 zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Żołnierzy Wyklętych.
Zakres budowy obejmuje wykonanie  ukształtowania i uzbrojenia terenu, wykonanie robót drogowych, wykonanie robót budowlanych – konstrukcyjnych i architektonicznych, wykonanie instalacji wewnętrznych i wyposażenie budyndynku, 

 

Strony