Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej

Nazwa zadania: 

Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania polegającego na budowie dróg rowerowych w ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ronda Skubiszewskiego do ul. Stolarskiej.

Poglądowy zakres inwestycji: tutaj

Terminy: 
  • wrzesień 2018r. – termin zakończenia prac projektowych
  • IV kwartał 2019r. – planowane zakończenie robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych dla odcinka od ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej/Ostroroga
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 05-12-2016
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 12-02-2019