Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej

Nazwa zadania: 

Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania polegającego na budowie dróg rowerowych w ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ronda Skubiszewskiego do ul. Stolarskiej.

Poglądowy zakres inwestycji: tutaj

GALERIA

Terminy: 
  • IV kwartał 2019 r. – planowane zakończenie robót budowlanych na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej/Ostroroga
Aktualny stan realizacji: 
  • zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych, przystąpiono do realizacji robót budowlanych na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej/Ostroroga
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 05-12-2016
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 24-04-2019