Budowa drogi rowerowej wzdłuż Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnicy i Solnej

Nazwa zadania: 

Budowa dróg rowerowych. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnicy i Solnej na odcinku od Ronda Śródka do ul. Kościuszki z wyłączeniem obiektów inżynierskich nad rzekami Wartą i Cybiną.

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej

Terminy: 
  • lipiec 2019 - planowane zakończenie prac projektowych i otrzymanie decyzji ZRID
Aktualny stan realizacji: 
  • 29.12.2017 – podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 
  • Trwają prace projektowe.

 

Źródła finansowania: 

Miasto Poznań - Zarząd Dróg Miejskich

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 16-10-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 04-03-2019