Budowa łącznika pomiędzy Babimojską i Smardzewską

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na:

  • opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych dla budowy pieszo-jezdni, wraz z niezbędną infrastrukturą, mającą pełnić funkcję łącznika pomiędzy ulicami Babimojską i Smardzewską
  • realizacji prac budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu.
Terminy: 
  • sierpień 2018 r. –  podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowych
  • maj 2019 r. – planowany termin przekazania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę
  • lipiec 2019 r. - planowany termin wyboru wykonawcy robót budowlanych
  • sierpień 2019 r. - planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Załączniki: 
Data publikacji: 02-08-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 15-05-2019