Budowa łącznika pomiędzy Babimojską i Smardzewską

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych dla budowy pieszo-jezdni, wraz z niezbędną infrastrukturą, mającej pełnić funkcję łącznika pomiędzy ulicami Babimojską i Smardzewską.

Terminy: 
  • sierpień 2018 r. –  podpisanie umowy z Wykonawcą prac projektowych
  • kwiecień 2019 r. – planowane termin przekazania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Załączniki: 
Data publikacji: 02-08-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 31-10-2018