Budowa przedszkola dziesięciooddziałowego na Strzeszynie

Dysponent: 

Miasto Poznań – Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

Ogólny opis zadania: 

Zadanie inwestycyjne polega na budowie dziesięciooddziałowego przedszkola na Strzeszynie. To pierwsza tego typu inwestycja przedszkolna w tej części miasta. Budowa nowego przedszkola jest dla obszaru Strzeszyna inwestycją strategiczną. Napływ ludności w ten rejon Poznania dotyczy szczególnie młodych ludzi, którzy w naszym mieście znajdują pracę i poszukują dla swoich dzieci przedszkola gwarantującego odpowiedni czas pobytu, dobre warunki lokalowe i wysoki poziom edukacji.

Jedyne przedszkole samorządowe (Przedszkole nr 121) funkcjonuje obecnie w starym budynku przy ul. Biskupińskiej. Obiekt ten nie spełnia wymogów nowoczesnej placówki oświatowej. Sytuacja demograficzna wymusiła utworzenie oddziałów zamiejscowych Przedszkola w szkole przy ul. Hezjoda. Ze względu na to, iż baza lokalowa obu ww. placówek oświatowych jest niewystarczająca wiele dzieci zmuszonych jest do korzystania z przedszkoli w innych rejonach miasta.

Przedszkole zlokalizowane będzie wzdłuż ul. Marka Hłaski, przy skrzyżowaniu z ul. Haliny Poświatowskiej, na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem UO – teren usług oświaty.

Powierzchnia działki 5/673 – 13.575 m²

Powierzchnia zabudowy   – 2.361,00 m² zabudowa stanowi 17.4 % powierzchni terenu, zgodnie z planem – dopuszczone max 30 % pow. działki.

W nowym budynku zaplanowano 10 pełnowymiarowych sal dydaktycznych (każda dla 25 dzieci), wszystkie z własnym sanitariatem i zapleczem. Projekt obejmuje również wykonanie pomieszczeń uzupełniających, administracyjnych, bloku kuchennego z pełną technologią kuchni przedszkolnej.

Dojazd do przedszkola zapewniony będzie projektowanymi zjazdami z ul. Marka Hłaski i ul. Haliny Poświatowskiej. Projektowane drogi doprowadzać będą do ul. Literackiej. Przed przedszkolem zaprojektowano parkingi dla samochodów osobowych oraz miejsce postojowe dla autokaru. Dodatkowy zjazd gospodarczy na tyłach przedszkola od strony ul. Poświatowskiej . Dojście piesze projektowanymi chodnikami. Ścieżka rowerowa wzdłuż budynku. Dojazd pożarowy projektowaną drogą wzdłuż budynku przedszkola oraz ulicą Haliny Poświatowskiej.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Rozpoczęcie robót budowlanych – lipiec 2016 roku
Zakończenie robót budowlanych – sierpień 2017 roku

Aktualny stan realizacji: 

Inwestycja została oddana do użytkowania. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla zagospodarowania terenu przedszkola wraz z drogami dojazdowymi. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy nasadzeń rekompensacyjnych. 

Źródła finansowania: 

Środki własne z budżetu Miasta Poznania

Autor: Grażyna Lisiecka
Data publikacji: 01-06-2016
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 22-11-2017