Budowa trasy tramwajowej na Naramowice etap I

Nazwa zadania: 

Budowa trasy tramwajowej na Naramowice etap I

Bieżące informacje na temat inwestycji można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie internetowej www.tramwajnaramowice.pl 

GALERIA

Dysponent: 

ZTM

Ogólny opis zadania: 

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa budowa trasy tramwajowej od pętli „Wilczak”, zlokalizowanej u zbiegu ulic Słowiańska / Szelągowska / Naramowicka do przystanku końcowego „Błażeja”, usytuowanego na obszarze Naramowic, pomiędzy ul. Bolka i Błażeja. Przebieg trasy zaplanowano w następujący sposób:

 • Pętla Wilcza – ul. Lechicka – wzdłuż ul. Naramowickiej, po jej zachodniej stronie
 • ul. Naramowicka / Lechicka – skrzyżowanie bezkolizyjne, wiadukt tramwajowy
 • ul. Lechicka – Błażeja - wzdłuż tzw. ul. Nowa Naramowicka, po jej zachodniej stronie

W ramach budowy trasy tramwajowej, planowana jest również modernizacja / remont ul. Naramowickiej w zakresie Serbska – Lechicka, przebudowa skrzyżowania ul. Naramowicka / Lechicka oraz budowa ul. Nowa Naramowicka, która zostanie włączona do istniejącej Naramowickiej łącznikiem, stanowiącym fragment ul. Nowa Stoińskiego. Integralną częścią powyższego zadania inwestycyjnego będzie również, przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej jak również odpowiednio do istniejącej dzisiaj sytuacji w terenie, modernizacja obecnej lub budowa nowej infrastruktury rowerowej.

 

Cel inwestycji:

 • Poprawienie komfortu życia mieszkańców Naramowic, poprzez usprawnienie komunikacji zbiorowej oraz rozbudowę i modernizację podstawowego szkieletu infrastruktury drogowej.
 • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz poziomu hałasu, poprzez przeniesienia obciążenia transportowego na komunikację zbiorową oraz „upłynnienie” ruchu samochodowego.
 • Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu ulicznego, wskutek modernizacji / budowy infrastruktury  drogowo – rowerowej oraz utworzenie szybkiej komunikacji zbiorowej, w postaci wydzielonej trasy tramwajowej.

Poglądowy zakres inwestycji: PDF

Bieżące informacje na temat inwestycji można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie internetowej www.tramwajnaramowice.pl

Terminy: 

 

 • grudzień 2021 r. – planowany termin zakończenia robót budowlanych
 • odbiory do maja 2022 r.
   
Aktualny stan realizacji: 
 • Trwają prace budowlane w rejonie pętli Wilczak
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 04-01-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 07-05-2019