Budowa ul. Łebskiej i przyległych

Nazwa zadania: 

Budowa ul. Łebskiej i przyległych (Łebska, Kociewska, Żukowska, Łagowska)

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie na jej bazie robót budowlanych związanych z budową ul. Łebskiej, Kociewskiej, Żukowskiej oraz Łagowskiej. Zakres realizacji obejmuje budowę pieszo – jezdni z odwodnieniem ww. ulic z zastosowaniem drenażu francuskiego.

Terminy: 

• sierpień 2017 r. – podpisanie umowy z projektantem
• listopad 2018 r. – Planowane uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień oraz decyzji ZRID
• 2019 r. – planowane zakończenie robót budowlanych

Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe oraz uzgodnienia związane z  uzyskaniem decyzji zezwalających na rozpoczęcie robót.
Źródła finansowania: 

Miasto Poznań - Zarząd Dróg Miejskich

Tagi: 
Data publikacji: 16-10-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 09-10-2018