Budowa ul. Łebskiej i przyległych

Nazwa zadania: 

Budowa ul. Łebskiej i przyległych (Łebska, Kociewska, Żukowska, Łagowska)

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie na jej bazie robót budowlanych związanych z budową ul. Łebskiej, Kociewskiej, Żukowskiej oraz Łagowskiej. Zakres realizacji obejmuje budowę pieszo – jezdni z odwodnieniem ww. ulic z zastosowaniem drenażu francuskiego.

Terminy: 
  • Termin rozpoczęcia prac projektowych – wrzesień 2017r.,
  • Planowany termin zakończenia prac projektowych – kwiecień 2018r.,
  • Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych – lipiec 2018r.,
  • Planowany termin zakończenia prac budowlanych – listopad 2018r.,
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe oraz uzgodnienia związane z  uzyskaniem decyzji zezwalających na rozpoczęcie robót.
Źródła finansowania: 

Miasto Poznań - Zarząd Dróg Miejskich

Tagi: 
Data publikacji: 16-10-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 18-04-2018