Budowa ul. Łebskiej i przyległych

Nazwa zadania: 

Budowa ul. Łebskiej i przyległych (Łebska, Kociewska, Żukowska, Łagowska)

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie na jej bazie robót budowlanych związanych z budową ul. Łebskiej, Kociewskiej, Żukowskiej oraz Łagowskiej. Zakres realizacji obejmuje budowę pieszo – jezdni z odwodnieniem ww. ulic z zastosowaniem drenażu francuskiego.

Terminy: 

 

  • marzec 2019 r. - planowany termin ogłoszenia przetargu na Wykonawcę prac budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na Wykonawcę prac budowlanych
Źródła finansowania: 

Miasto Poznań - Zarząd Dróg Miejskich

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 16-10-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 04-03-2019