Budowa ul. Św. Wawrzyńca - Poprawa jakości układu komunikacyjnego

Nazwa zadania: 

Budowa ul. Św. Wawrzyńca - Poprawa jakości układu komunikacyjnego 

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu decyzji ZRID dla budowy ul. Św. Wawrzyńca w Poznaniu od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Niestachowską/Żeromskiego.

Terminy: 
  • Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej: III kwartał 2019 r.
Aktualny stan realizacji: 

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 13-07-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 13-07-2018