Drogi dojazdowe do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Naramowice

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

W ramach zadania sporządzony zostanie projekt drogowy dla dojazdu do Zespołu S-P na Naramowicach.
Dla układu ul. Umultowskiej przy szkole, układ drogowy zostanie wyrównany oraz utwardzony kruszywem drogowym.
Ul. Ślazowa zostanie utwardzona płytami ażurowymi, jako ciąg pieszo-jezdny.
Przy ul. Zagajnikowej zostanie wykonany chodnik od ul. Naramowickiej do szkoły.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

• czerwiec 2018 r. – rozpoczęcie wykonywania prac drogowych
• sierpień 2018 r. – planowane zakończenie robót budowlanych
 

Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Załączniki: 
Data publikacji: 25-10-2016
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 31-07-2018