Kompleksowa przebudowa obiektów kompleksu Palmiarni Poznańskiej – przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Nazwa zadania: 

Kompleksowa przebudowa obiektów kompleksu Palmiarni Poznańskiej – przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Dysponent: 

Palmiarnia Poznańska

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na wykonaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla kompleksowej przebudowy obiektów Palmiarni tj. wszystkich pawilonów, budynku administracji, partii wejściowej oraz budynku węzła cieplnego.

Terminy: 
  • lipiec 2018 – wyłonienie wykonawcy PFU
  • grudzień 2018 – rozliczenie zadania
Aktualny stan realizacji: 

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie PFU.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 30-05-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 30-05-2018