Modernizacja obiektów Kompleksu Chwiałka

Nazwa zadania: 

Modernizacja obiektów Kompleksu Chwiałka

Dysponent: 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Ogólny opis zadania: 

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostało podzielone na dwie zasadnicze części. Pierwsza część polega na rozbudowie i modernizacji monitoringu na terenie kompleksu „Chwiałka”. Zasięgiem kamer zostanie objęty parking przed budynkiem pływalni krytej oraz cały obszar kąpieliska letniego wraz z terenem lodowiska.

W drugiej części zadania zbudowany zostanie parking na 40 miejsc  oraz ogrodzenie  parkingu   przy lodowisku „Chwiałka” im. Witalisa Ludwiczaka.

Terminy: 

Parking:

  • 15.01.2018 r. - przekazano plac budowy Wykonawcy robót budowlanych.
  • 13.02.2018 r. - odbiór etapu I Przedmiotu Umowy
  • 30.03.2018 r. - odbiór etapu II Przedmiotu Umowy
  • 7.05.2018 r. - planowany termin zakończenia prac.

Monitoring: 

  • Zadanie zostało wstrzymane 
Aktualny stan realizacji: 
  • Parking: Trwają roboty budowlane.
  • Monitoring: Zadanie zostało wstrzymane.
Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Data publikacji: 08-11-2017
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 11-04-2018