Modernizacja stadionu Polonii

Nazwa zadania: 

Modernizacja stadionu Polonii

Dysponent: 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Ogólny opis zadania: 

Celem zadania inwestycyjnego jest modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej. W ramach robót budowlanych modernizacji ulegnie boisko główne wraz z oświetleniem, nagłośnieniem oraz pełną infrastrukturą. Usunięcie pobliskiej skarpy pozwoli na takie usytuowanie płyty głównej, iż w póżniejszym czasie będzie możliwe wybudowanie dodatkowego boiska treningowego. Przebudowane zosaną również parkingi, dojazd do obiektu oraz ogrodzenie wraz z bramą wjazdową. Adaptacji ulegnie także pięć kontenerów socjalnych pod zaplecze magazynowe. Całość zostanie wyposażona w nowy monitoring wizyjny.

GALERIA

Terminy: 
  • marzec 2019 r. - planowany termin podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych
  • IV kw. 2019 r. - planowany termin zakończenia prac budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace budowlane
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 15-02-2019
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 10-06-2019